Wat valt niet onder de garantie? Wat valt niet onder de garantie?

Wat valt niet onder de garantie?

De garantie is alleen geldig als je het product voor huishoudelijke doeleinden en overeenkomstig de onderhouds- en gebruiksaanwijzingen gebruikt.  

Fouten die het gevolg zijn van nalatigheid, verkeerd of professioneel gebruik worden bijgevolg niet beschouwd als fabricage- of materiaalfouten. Hetzelfde geldt voor normale slijtage (bv. verkleuring en krassen). 

Opmerking toevoegen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.